Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

Matei 9.28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?“ „Da, Doamne“, I-au răspuns ei. 29. Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!“

Ioan 5. 5. Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. 6. Isus, cînd l-a văzut zăcînd, şi, fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?“ 7. „Doamne“, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare cînd se turbură apa; şi, pînă să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. 8. „Scoală-te“, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.“

 Matei 17.14. Cînd au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Isus, şi I-a zis: 15. „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă . 19. Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?“ 20. „Din pricina puţinei voastre credinţe“, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici colo», şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.

Marcu 7. 14. În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine, şi le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi. 15. Afară din om nu este nimic care, intrînd în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om, aceea-l spurcă. 16. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.“

 

Marcu 7. 18. El le-a zis: „Şi voi sînteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară, nu-l poate spurca? 19. Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pîntece, şi apoi este dat afară în hazna?“ A zis astfel, făcînd toate bucatele curate. 20. El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.

 

Marcu 9.50. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.“

Marcu 10.4. „Moise“, au zis ei, „a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire, şi s-o lase.“ 5. Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. 6. Dar dela începutul lumii, «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.

 Marcu 10. 6. Dar dela începutul lumii, «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.  7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa. 8. Şi cei doi vor fi un singur trup.» Aşa că nu mai sînt doi, ci sînt un singur trup. 9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.“

Ioan 5.45. Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea.

Matei 28. 20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.

 

             <    3    >    4

 

  Home