Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

1 Moise 25.21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă; şi Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată.23. Şi Domnul i-a zis:„Două neamuri sînt în pîntecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pîntecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decît celalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.“ 26. Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mîna de călcîi pe Esau; şi deaceea i-au pus numele Iacov (Adică: Celce ţine de călcîi.). Isaac era în vîrstă de şasezeci de ani, cînd s-au născut ei.

1 Moise 26.34. La vîrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, şi pe Basmat, fata Hetitului Elon. 35. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac şi Rebeca.

1 Moise 28.1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvîntat, şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan 29.1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvîntat, şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan . 4. Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sînteţi?“ „ Din Haran,“ au răspuns ei. 5. El le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor? “ „Îl cunoaştem, “ i-au răspuns ei. 6. El le-a zis: „Este sănătos? “ „Sănătos“, au răspuns ei. Şi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.

Moise 28.1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvîntat, şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan 29.1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvîntat, şi i-a dat porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan . 4. Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sînteţi?“ „ Din Haran,“ au răspuns ei. 5. El le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor? “ „Îl cunoaştem, “ i-au răspuns ei. 6. El le-a zis: „Este sănătos? “ „Sănătos“, au răspuns ei. Şi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.

1 Moise 29.14. Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele, şi carne din carnea mea!“ Iacov a stat la Laban o lună. 15. Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?“

Moise 29.16. Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea, şi cea mai mică Rahela. 17. Lea avea ochii slabi; dar Rahela era frumoasă la statură şi mîndră la faţă. 18. Iacov iubea pe Rahela, şi a zis: „Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.“ 19. Şi Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decît s-o dau altuia. Rămîi la mine!“

1 Moise 29. 20. Astfel Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo cîteva zile, pentrucă o iubea. 21. În urmă Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, ca să intru la ea.“

 

               8     <     9     >  10