Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

1 Moise 20.1. Avraam a plecat de acolo în ţara de meazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur, şi a locuit ca străin în Gherar. 2. Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este sora-mea!“ S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a trimes şi a luat pe Sara. 3. Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec, şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii, pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.“ 4. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?

1 Moise 20.9. Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atît de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri cari nu trebuiau nicidecum făcute.“ 10. Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?“ 11. Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nici o frică de Dumnezeu în ţara aceasta, şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele. 12. Dealtfel este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele; şi a ajuns să-mi fie nevastă.14. Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe, şi le-a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevastă-sa.

1 Moise 21. 2. Sara a rămas însărcinată, şi a născut lui Avraam un fiu la bătrîneţă, la vremea hotărîtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. 3. Avraam a pus fiului său nou născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac. 4. Avraam a tăiat împrejur pe fiul său Isaac, la vîrsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu. 5. Avraam era în vîrstă de o sută de ani, la naşterea fiului său Isaac. 6. Şi Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut de rîs: oricine va auzi, va rîde de mine.“

1 Moise 21.14. A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă; a luat pîne şi un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei şi i l-a pus pe umăr; i-a dat şi copilul, şi i-a dat drumul. Ea a plecat, şi a rătăcit prin pustia Beer-Şeba.

1 Moise 21.15. Cînd s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiş, 16. şi s-a dus de a şezut în faţa lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc; căci zicea ea: „Să nu văd moartea copilului!“ A şezut dar în faţa lui la o parte, a ridicat glasul, şi a început să plîngă.

1 Moise 21.17. Dumnezeu a auzit glasul copilului; şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. 18. Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mînă; căci voi face din el un neam mare.“ 21. A locuit în pustiul Paran, şi mamă-sa i-a luat o nevastă din ţara Egiptului.

 

            5    <    6   >    7

 

           4     5     6                  10    11   12    13   14   15   16    17   18    19   20   21    22   . . .

 

      Home