Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

1 Moise 38.1. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi, şi a tras la un om din Adulam, numit Hira. 2. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui Cananit, numit Şua; a luat-o de nevastă, şi s-a culcat cu ea. 3. Ea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu, pe care l-a numit Er. 4. A rămas iarăş însărcinată, şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan. 5. A mai născut iarăş un fiu, căruia i-a pus numele Şela; Iuda era la Czib, cînd a născut ea.

1 Moise 38. 6. Iuda a luat întîiului său născut Er, o nevastă numită Tamar. 7. Er, întîiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorît.

1 Moise 38. 8. Atunci Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, şi ridică sămînţă fratelui tău.“ 9. Onan, ştiind că sămînţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămînţa pe pămînt ori de cîte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămînţă fratelui său. 10. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorît şi pe el.

1 Moise 38. 13. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, şi i-au zis: „Iată că socru-tău se suie la Timna, ca să-şi tundă oile.“ 14. Atunci ea şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o măhramă, s-a îmbrăcat în alte haine, şi a şezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna; căci vedea că Şela se făcuse mare, şi ea nu-i fusese dată de nevastă.

1 Moise 38.15. Iuda a văzut-o, şi a luat-o drept curvă, pentru că îşi acoperise faţa. 16. S-a abătut la ea din drum, şi a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!“ Căci n-a cunoscut-o că era noru-sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?“ 17. El a răspuns: „Am să-ţi trimet un ied din turma mea.“ Ea a zis: „Îmi dai un zălog, pînă îl vei trimete?“ 18. El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?“ Ea a zis: „Inelul tău, lanţul tău, şi toiagul pe care-l ai în mînă.“ El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; şi ea a rămas însărcinată dela el.

1 Moise 38.20. Iuda a trimes iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mînile femeii. Dar acesta n-a găsit-o. 21. A întrebat pe oamenii locului, şi a zis: „Unde este curva aceea, care stătea aici la Enaim, pe drum?“ Ei au răspuns: „N-a fost nici o curvă aici.“ 22. Adulamitul s-a întors la Iuda, şi i-a spus: „N-am găsit-o; şi chiar oamenii de acolo au zis: „N-a fost nici o curvă aici.“

1 Moise 38.24. Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, noru-ta, a curvit, şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.“ Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie arsă.“ 25. După ce au scos-o afară, ea a trimes să spună socrului său: „Dela omul acela, ale cui sînt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanţurile acestea, şi toiagul acesta.“

1 Moise 38.26. Iuda le-a cunoscut, şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decît mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Şela.“ Şi nu s-a mai împreunat cu ea deatunci.

 

             11     <     12     >    13

 

           4     5     6                  10    11   12    13   14   15   16    17   18    19   20   21    22   . . .

 

      Home