Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo 

1 Moise 29.22. Laban a adunat pe toţi oamenii locului şi a făcut un ospăţ. 23. Seara, a luat pe fiică-sa Lea, şi a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. 24. Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. 25. A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. 

1 Moise 29. 25. A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?“ 26. Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tînără înaintea celei mai mari.

1 Moise 29.27. Isprăveşte săptămîna cu aceasta, şi-ţi vom da şi pe cealaltă pentru slujba, pe care o vei mai face la mine alţi şapte ani.“ 28. Iacov a făcut aşa, şi a isprăvit săptămîna cu Lea; apoi Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela. 29. Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela, pe roaba sa Bilha.

1 Moise 29.30. Iacov a intrat şi la Rahela, pe care o iubea mai mult decît pe Lea; şi a mai slujit la Laban alţi şapte ani. 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită; şi a făcut-o să aibă copii, pe cînd Rahela era stearpă.

1 Moise 29.32. Lea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben ( Vedeţi fiu); „căci“, a zis ea, „Domnul a văzut mîhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit.“ 33. A rămas iarăş însărcinată, şi a născut un fiu; şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită, şi mi-a dat şi pe acesta.“ De aceea, i-a pus numele Simeon ( Ascultare). 34. Iar a rămas însărcinată, şi a născut un fiu; şi a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.“ De aceea i-a pus numele Levi ( Alipire).35. A rămas iarăş însărcinată, şi a născut un fiu; şi a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.“ Deaceea i-a pus numele Iuda (Lăudat fie Domnul). Şi a încetat să mai nască.

1 Moise 30. 1. Cînd a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, şi a zis lui Iacov: „Dă-mi copii, ori mor!“ 2. Iacov s-a mîniat pe Rahela, şi a zis: „Sînt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?“ 3. Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei, şi să am şi eu copii prin ea.“

1 Moise 30.4. Şi i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha; şi Iacov s-a culcat cu ea. 5. Bilha a rămas însărcinată, şi a născut lui Iacov un fiu.

1 Moise 30.9. Cînd a văzut Lea că nu mai naşte, a luat pe roaba sa Zilpa, şi a dat-o lui Iacov de nevastă. 10. Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu. 11. „Cu noroc!“ a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc). 12. Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 17. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată, şi a născut lui Iacov al cincilea fiu. 21. În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată).

1 Moise 30.22. Dumnezeu Şi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o, şi a făcut-o să aibă copii. 23. Ea a rămas însărcinată, şi a născut un fiu; şi a zis: „Mi-a luat Dumnezeu ocara!“ 24. Şi i-a pus numele Iosif (Adaos), zicînd: „Domnul să-mi mai adauge un fiu!“

1 Moise 32.24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el pînă în revărsatul zorilor. 25. Văzînd că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrîntit încheietura coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta cu el. 26. Omul acela a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.“ Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lăsa să pleci pînă nu mă vei binecuvînta.“ 27. Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?“ „Iacov,“ a răspuns el. 28. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor.“

1 Moise 35.16. Apoi au plecat din Betel; şi mai era o depărtare bunicică pînă la Efrata, cînd Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea; 17. şi în timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, căci mai ai un fiu!“ 18. Şi pe cînd îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele): dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).19. Rahela a murit, şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.

 

              <     10     >    11

 

           4     5     6                  10    11   12    13   14   15   16    17   18    19   20   21    22   . . .

 

      Home