Fundatia Ambasadorii Bibliei         

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo

Marcu 16.9. (Isus, dupăce a înviat, în dimineaţa zilei dintîi a săptămînii, S-a arătat mai întîi Mariei Magdalinei, din care scosese şapte draci. 10. Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, cari plîngeau şi se tînguiau. 11. Cînd au auzit ei că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.

Marcu 16.12. După aceea, S-a arătat, într-alt chip, la doi dintre ei, pe drum, cînd se duceau la ţară. 13. Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14. În sfîrşit, S-a arătat celor unsprezece, cînd şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Marcu 16.17. Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18. vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.“ 19. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu.

Joan 21. 25. Mai sînt multe alte lucruri, pe cari le-a făcut Isus, cari, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile cari s-ar fi scris. Amin.

 

                <     9  

 

   1               5     6        8    

 

       Home