Canaaniţii blestemaţi

De ce Canaaniţii au fost blestemaţi pentru mii de ani? Aflam din Biblia. Blestemul  este unul prin care Noe l-a blestemat pe fiul său Canaan.

 

 

 

Geneza 9.18. Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham este tatăl lui Canaan. 19. Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răspîndit oameni peste tot pămîntul. 20. Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie.

 

 

Geneza 9. 21. A băut vin, s-a îmbătat şi s-a desgolit în mijlocul cortului său. 22. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară. 23. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers dea-ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.

 

 

Geneza 9.24. Noe s-a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tînăr. 25. Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!“ 26. El a mai zis: „Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui! (Sau: lor.) 27. Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!“

 

 

Geneza 9. 28. Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29. Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.

 

 

         Home