Povestea lui Cain si Abel

“Biblia in imagini si cuvinte” cu poze renesterea  in stilul lui Michelangelo

I. Moise 4.1. Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată, şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!“ 2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.

 .............

I. Moise 4. 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mîncare (Sau: o jertfă pentru păcat.) din roadele pămîntului. 4. Abel a adus şi el o jertfă de mîncare din oile întîi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;

I. Moise 4. 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la cîmp.“ Dar pe cînd erau la cîmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel, şi l-a omorît.

 I. Moise 4. 13. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14. Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pămîntului; eu voi trebui să mă ascund de Faţa Ta, şi să fiu pribeag şi fugar pe pămînt; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.“ 15. Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.“ Şi Domnul a hotărît un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l omoare.

I. Moise 4.16. Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit în ţara Nod (Adică: Fugă.), la răsărit de Eden. 17. Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.

 

                Home